Skład Komisji

1. prof. dr hab. Jerzy Rudnicki (chirurgia, proktologia),
2. ks. prof. Andrzej Tomko (duchowny),
3. prof. dr hab. Andrzej Szuba (choroby wewnętrzne, angiologia),
4. dr hab. Krzysztof Kaliszewski (chirurgia endokrynologiczna),
5. dr Beata Frejer (onkologia),
6. dr hab. Tomasz Fuchs(ginekologia, położnictwo),
7. prof. dr hab. Dariusz Janczak (chirurgia naczyniowa, transplantologia),
8. dr prawa Andrzej Malicki (prawo),
9. dr Joanna Birecka (psychiatria),
10. prof. dr hab. Leszek Szenborn (pediatria, choroby zakaźne),
11. Urszula Olechowska (pielęgniarstwo),
12. dr hab. Marcin Mączyński prof.UMW (farmacja),
13. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz (stomatologia),
14. dr hab. Andrzej Wojnar, prof. nadzw. (histopatologia, dermatologia, przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Lekarskiej),
15. dr hab. Jacek Zieliński (filozofia).