Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny 
dr Jakub Berezowski

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Organizacyjnych
mgr Patryk Hebrowski

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Finansowych

Biuro Dyrektora Generalnego
Paulina Kurek
Paulina Trybalska
Marlena Wenderska
tel.: 71 784 10 02 (-04)
tel.: 71 784 16 90
tel.: 71 784 19 41
e-mail: dg@umw.edu.pl