Biuro ds. Ewaluacji Dyscyplin Naukowych

Celem jednostki jest:
Wsparcie administracyjne i analityczne na rzecz zadań statutowych Rad Dyscyplin, w zakresie monitorowania jakości działalności naukowej w dyscyplinach naukowych UMW: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu.

Nasze kluczowe zadania:

 • Wsparcie Rady Dyscypliny w opracowywaniu zaleceń i rekomendacji dotyczących prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie w Uczelni oraz proponowanie założeń do strategii rozwoju dyscypliny w Uczelni.
 • Organizacja procesu ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinach naukowych poprzez:
  • analizę poziomu naukowego artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach oraz przyznanych patentów na wynalazki oraz monitoring planowanych publikacji,
  • analizę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych,
  • analizę i przygotowywanie opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w dyscyplinach do III kryterium ewaluacji.
 • Konsultacje w zakresie oceny dorobku publikacyjnego (wyliczania slotów, udziałów jednostkowych i wartości punktowej publikacji) oraz zasad ewaluacji.
 • Udział w opracowaniu i monitorowanie realizacji etapów i stanu zaawansowania prac ujętych w harmonogramie procesu ewaluacji naukowej.
 • Monitorowanie poziomu osiągnięć naukowych w jednostkach organizacyjnych uczelni, we współpracy z Biblioteką Główną oraz Centrum Zarządzania Projektami.