Biuro Rektora

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
e-mail: rektor@umw.edu.pl
Dyrektor
mgr Monika Maziak
tel.: 71 784 10 51
e-mail: monika.maziak@umw.edu.pl

Z-ca dyrektora
mgr Monika Zawisza
tel.: 71 784 10 96
faks: 71 784 01 09
e-mail: monika.zawisza@umw.edu.pl

W skład Biura wchodzą:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Sekretariat Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki
Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych
Sekretariat Prorektora ds. Strategii Rozwoju Uczelni
Sekretariat Prorektora ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem
Zespół ds. Komunikacji

17.09.2020