Centrum Analiz Statystycznych - Aktualności (red. M.Janik)

3 sierpnia 2021 
Uprzejmie przypominamy, jeśli istnieje potrzeba skorzystania z firmy zewnętrznej dotycząca analiz statystycznych, to proszę zastosować się do wytycznych obowiązujących w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu :

https://www.zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2021/116.pdf

W wyjątkowych przypadkach za zgodą Prorektora ds. Nauki oraz opinią Dyrektora Centrum Analiz Statystycznych czynności dotyczące analiz statystycznych mogą być zlecane podmiotom zewnętrznym. 

3 sierpnia 2021
W dniu 1.08.2021 w ramach CAS powstał Zespół ds. Dydaktyki Biostatystyki (Zarz. 168/XVI R/2021). Zakres zadań Zespołu obejmuje planowanie i realizację zajęć dydaktycznych w zakresie biostatystyki na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym oraz w Szkole Doktorskiej.

29 czerwca 2021
W dniach od 29 czerwca do 9 lipca 2021r. P/o dyrektora Centrum Analiz Statystycznych, dr hab. Krzysztof Kujawa, przebywa na urlopie.
Zgłoszenia potrzeb przeprowadzenia analiz i konsultacji prosimy kierować do Wojciecha Bombały, na adres wojciech.bombala@umed.wroc.pl

11 czerwca 2021
W związku z postępami prac Zespołu ds. publikacji na bazie danych klinicznych (Zarządzenie Rektora nr 109/XVI R/2021) dotyczących COVID-19, w lipcu spodziewamy się licznych zgłoszeń od tego zespołu. Stąd możliwości realizowania innych analiz będą silnie ograniczone i należy liczyć się z tym, że czas oczekiwania na wyniki tych innych analiz będzie wynosił 4-5 tygodni lub dłużej. W związku z tym prosimy o niezwlekanie ze zgłoszeniami potrzeb przeprowadzenia pilnych analiz i przesyłanie nam swoich zgłoszeń jak najszybciej, najlepiej w najbliższym tygodniu. Prace w ramach w/w Zespołu będą miały priorytet, zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas jego tworzenia.

17 maja 2021
Od dnia 17 maja 2021r. pracownicy Centrum Analiz Statystycznych pracują zgodnie z obowiązującym w zakładce Pracownicy harmonogramem. 

05 maja 2021
W dzisiejszym dniu do zespołu Centrum Analiz Statystycznych dołączyła Pani Katarzyna Giniewicz - Specjalista ds. Analiz Statystycznych. 

06 kwietnia 2021
W związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz zarządzeniem Rektora UMW nr 75/XVI R/2021, pracownicy Centrum Analiz Statystycznych będą obecni w pracy, w systemie rotacyjnym.

Poniżej grafik dyżurów w Centrum Analiz Statystycznych: 

Krzysztof Kujawa - wtorki,
Anna Kopszak - środy,
Magdalena Janik -  czwartki,
Katarzyna Giniewicz - poniedziałki,
Wojciech Bombała - piątki. 

W pozostałe dni kontakt mailowy bądź telefoniczny.

22 marca 2021
W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej oraz zaleceniami Rektora UMW, pracownicy Centrum Analiz Statystycznych przechodzą na pracę zdalną. Uprzejmie proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

11 marca 2021
W zakładce zgłoszenia (w punkcie 1f) dodaliśmy ważną informację. Jak wiemy dobrze wszyscy, terminy wykonania wszelakich prac są ważne, a teraz, na finiszu okresu ewaluacyjnego, szczególnie ważne. Dlatego przy zgłaszaniu nam tematów do opracowania prosimy o określenie terminów.
Najlepiej w dwóch wariantach:
- terminu sugerowanego/komfortowego dla Państwa
- terminu nieprzekraczalnego
Jednocześnie, na podstawie doświadczeń dotychczasowych usunęliśmy punkt dotyczący informacji o wielkości próby. Ale reszta pozostaje niezmiennie ważna.

1 marca 2021
Od dnia dzisiejszego zespoł CAS powiększył się o dwie osoby. Pani Magdalena Janik została zatrudniona na stanowisku specjalistki ds. obsługi CAS i będzie się m.in. zajmować obsługą administracyjną tłumaczeń i korekt, a pan mgr Wojciech Bombała - na stanowisku starszego specjalisty ds. analiz statystycznych.

28 lutego 220121
W najbliższym tygodniu będę w CAS w poniedziałek (8.00 - 17.00) i wtorek (7.30 - 17.00).
Uwaga: ważna informacja dla osób przesyłających dane do CAS do analizy. Bardzo prosimy o usuwanie ze zbiorów danych jakichkolwiek informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji osób, których dotyczą analizowane dane. 

22 lutego 2021
W bieżącym tygodniu jestem w CAS w poniedziałek (10.00-17.00) i wtorek (7.30-16.30).

15 lutego 2021
Zespół CAS od dziś powiększył się o panią mgr Annę Kopszak, absolwentkę Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. To bardzo dobra wiadomość, biorąc pod uwagę kolejne napływające do CAS zgłoszenia potrzeb wykonania analiz, konsultacji itp., których liczba już znacznie przekroczyła 20. Pani Kopszak w centrum jest codziennie w godzinach 8.00-16.00.

14 lutego 2021
W najbliszym tygodniu w CAS będę w poniedziałek i wtorek w godzinach odpowiednio 9-17 i 8-16. 

3 lutego 2021
W zakładce "Zgłoszenia" dodałem punkt 4, dotyczący udziału osób z zespołu CAS jako współautorów publikacji. To ważny - w kontekście punktacji publikacji - temat, sygnalizowany mi przez kilka osób, za co dziękuję.

2 lutego 2021
Dziś na miejscu będę od około 10.00.

30 stycznia 2021
W najbliższym tygodniu będę w CAS w dniach 1-2 lutego, czyli w poniedziałek (12.00 - 18.00) i wtorek (8.00 - 16.00)

17 stycznia 2021

  • W tygodniu 18-23.01 będę w CAS we wtorek (mocno zajęty do 16.00) i w środę. 
  • W zakładce "Dane" znajduje się zestaw podstawowych zasad przygotowania danych do analiz prowadzonych przez CAS. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i propozycje. Zasady te będą stopniowo poszerzane o kolejne, dotyczące innych typów analiz. 

12 stycznia 2021
W zakładce "Zgłoszenia" znajduje się opis sposobu zgłaszania prac do wykonania przez CAS. W tym tygodniu w zakładce "Dane" znajdzie się także drugi zbiór kluczowych informacji - o tym, jak należy przygotować dane przesyłane do CAS w celu przeprowadzenia analizy statystycznej.  Z wielu doświadczeń wynika, że bardzo często przygotowanie zbioru danych do analizy zajmuje więcej czasu, niż sama analiza. Zasady ujęte w zakładce "Dane" będą szczegółowe, ale zapoznanie się z nimi oraz ich dokładne stosowanie powinno bardzo skrócić czas przeznaczony na poprawne przygotowanie danych do analizy. 

11 stycznia 2021
Od dnia dzisiejszego Centrum przeniosło się już do docelowych pomieszczeń, czyli 4A: 135.1 i 136.1 (dyrektor). Znajdują się one w Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. K. Marcinkowskiego 2-6, na IV p., na prawo od schodów.
 
6 stycznia 2021
W tygodniu 11-15 stycznia można się będzie ze mną (K. Kujawa) kontaktować: 11 - 12 stycznia - w siedzibie (poniedziałek - 9.00 - 18.00, wtorek - 8.00 - 16.00), 13 - 15 stycznia - przez telefon, e-mail lub Skype (krzysztof_kujawa).

4 stycznia 2021
Wraz z nowym rokiem uruchomiliśmy także stronę internetową dotyczącą CAS. W aktualnościach będziemy informować o ważniejszych wydarzeniach. Obecnie jednostka jest w fazie organizacyjnej - przygotowywane są pomieszczenia, kompletowany jest sprzęt, oprogramowanie i książki. Odbywają się też kolejne rozmowy z kandydatkami i kandydatami do pracy. 
Siedzibą CAS będą (zapewne już w styczniu) pokoje 4A 135 , 4A 136.1, 4A 139.1 w Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. K. Marcinkowskiego 2-6 (IV p.) , ale obecnie i tymczasowo jest nim pokój 4A 114.1.
Chociaż jesteśmy na razie w fazie budowania zespołu, to już teraz zapraszam do kontaktu w sprawie analiz statystycznych. W bieżącym tygodniu jestem na miejscu w poniedziałek i wtorek w godzinach 9-15, a w pozostałe dni proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.