Zespół ds. Dydaktyki Biostatystyki

Zespół ds. Dydaktyki Biostatystyki w ramach CAS powstał w dniu 1.08.2021 (Zarz. 168/XVI R/2021). Zakres zadań Zespołu obejmuje planowanie i realizację zajęć dydaktycznych w zakresie biostatystyki na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym oraz w Szkole Doktorskiej.