Wirtualny Dziekanat (Wirtualna Uczelnia)

Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mają możliwość poprzez stronę internetową, po zalogowaniu się na swoje konto, wglądu w swoje dane, skontrolowania numerów rachunków, otrzymanych i wpisanych ocen, historii studiów, danych osobistych, przedmiotów, na które się zapisali itp. Konto w wirtualnej uczelni pozwala także studentom na samodzielne zapisywanie się na przedmioty wybieralne – możliwość skorzystania z tej funkcji jest jednak uzależniona od dziekanatu.

Adres strony logowania:
https://wu.umw.edu.pl (zwanej dalej WU)

Z reguły nowo przyjęci studenci mają już wygenerowane login i hasło, jeżeli nie - należy założyć konto w systemie CSA na stronie:
https://csa.umw.edu.pl.

Jako login na stronie WU należy podać ciąg imię.nazwisko bez polskich znaków (ten sam, co na stronie CSA) lub, jeżeli taki login jest już w systemie wykorzystany stosujemy zasadę:
pierwsza_litera_imienia.nazwisko, potem
pierwsza_i_druga_litera_imienia.nazwisko itd.

Kontakt w razie pytań czy problemów…
(71) 784-15-59, bazus@umw.edu.pl