Sekcja Serwisu Sprzętu i Wsparcia Użytkowników - Pomoc

Wszelkie sprawy związane z pomocą przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i rozwiązywaniem wszelkich związanych z nim problemów nie związanych z usterkami/awariami należy zgłaszać pod numer
71 784 11 02 lub na adres mailowy serwis@umw.edu.pl.