Centrum Informatyczne

Kierownik Centrum
mgr Wojciech Mech
tel. 71 784 11 00

Sekcja Sieci i Systemów Informatycznych

Główny specjalista - Administrator sieci
mgr inż. Krzysztof Hebzda
 
Administratorzy sieci
p.o. Kierownika Sekcji

Piotr Tomaszewski
tel.: 71 784 11 11

Starszy Specjalista - Administrator Sieci
inż. Tomasz Sołtysiński
tel.: 71 784 11 11

Administrator Sieci
inż. Tomasz Gołębiowski
tel.:71 784 11 11

Starszy Specjalista - Administrator Sieci
mgr inż. Krzysztof Mazanowski
tel.: 71 784 11 21
 
Administratorzy systemów BAZUS, IRK

Michał Kuźniar
tel.: 71 784 15 59

Wojciech Grzyb
tel.: 71 784 15 59

Administrator systemu ERP
Sławomir Siudakiewicz
tel.: 71 784 17 03

Dariusz Urbaniak
tel.: 71 784 19 87

Sekcja Serwisu Sprzętu i Wsparcia Użytkowników

Kierownik Sekcji
Bartosz Bielak
tel.: 71 784 11 01

Serwis komputerowy
tel.: 71 784 11 02

Samodzielni Informatycy
Jarosław Bartusiak
tel.: 71 784 11 06

Piotr Surma
 tel.: 71 784 11 05

Wsparcie informatyczne/Help desk
email.: helpdesk@umw.edu.pl
tel.: 71 784 11 02
Ignacy Wiącek
Piotr Sobczuk

Obsługa WL-S
mgr inż. Przemysław Kałusiewicz
tel. 71 784 04 33
fax: 71 784 06 59

Obsługa WF
mgr inż. Tomasz Machynia
tel.: 71 784 05 35

Obsługa WNoZ
Maciej Michalak
tel.: 71 784 18 64

13.01.2021