Przewodowy dostęp do zasobów informatycznych UMW

Pracownicy Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb wykonywania obowiązków służbowych, oprócz dostępu bezprzewodowego mają zapewniony przewodowy dostęp do zasobów informatycznych Uczelni. Jest to podstawowe medium komunikacji w sieci UMW z komputerów służbowych. Do sieci przewodowej można podłączać tylko komputery służbowe. Poziom dostępu przewodowego do odpowiednich systemów informatycznych jest uzależniony od pełnionej funkcji i zakresu wykonywanej pracy.

Do używania sprzętu służbowego w sieci UMW konieczne jest posiadanie konta w systemie CSA oraz zarejestrowanie urządzenia na stronie:
https://www.osk.umed.wroc.pl/wniosek/

Po podaniu wymaganych danych dotyczących samego urządzenia, miejsca jego używania, numeru inwentarzowego oraz autoryzacji identyfikatorem osobowym z systemu CSA komputer zostaje przypisany do użytkownika.

Pamiętaj!
Dostęp do sieci jak i jej wykorzystywanie jest monitorowany, za wszelkie poczynania w sieci odpowiadasz osobiście. Niedozwolone użytkowanie sieci grozi odłączeniem i zablokowaniem dostępu oraz jest zgłaszane odpowiednim władzom Uczelni
W przypadku naruszenia prawa narażasz się na sankcje karne przewidziane w kodeksie karnym.

Kontakt w razie pytań czy problemów…
(71) 784-11-11, admin@umw.edu.pl