System Centralnego Wydruku

W dobie rosnących wymagań odnośnie możliwości obsługi dokumentów niezależnie od miejsca pracy Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu sukcesywnie wdraża scentralizowany system zarządzania drukiem. Dzięki niemu zarówno pracownicy jak i studenci mają możliwość wydruku, kopiowania oraz skanowania swoich dokumentów w wyznaczonych miejscach i dogodnym dla siebie czasie. Dokumenty do wydruku są przechowywane na serwerze przez okres 24h.
Należy pamiętać, że dla studenta usługa wydruku jest płatna 15 gr/str. Wpłatomat znajduje się w Bibliotece Głównej. Skanowanie jest usługą bezpłatną.

Obecnie system działa na Wydziale Farmaceutycznym (ul. Borowska 211A), w budynku administracji Uczelni oraz Bibliotece Głównej (ul. Marcinkowskiego 2-6).

Dostęp do urządzeń pracujących w Systemie Centralnego Wydruku odbywa się wyłącznie za na pomocą elektronicznej legitymacji (ELP/ELS).
Instrukcja instalacji Systemu Centralnego Wydruku oraz sam sterownik znajdują się w poniższym odnośniku:

Instalacja drukarki Centralnego Wydruku w systemach Windows

Kontakt w razie pytań czy problemów:
(71) 784-11-11, uniflow@umw.edu.pl