System wideokonferencyjny

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, w dobie rosnącej potrzeby komunikacji zdalnej za pośrednictwem Centrum Informatycznego oferuje możliwość przeprowadzenia telekonferencji z innymi jednostkami naukowymi. Połącznie odbywa się w specjalnie przygotowanej sali w budynku CNIM (sala 3A.141) z dedykowanym sprzętem, co umożliwia przeprowadzenie transmisji obrazu i dźwięku w wysokiej rozdzielczości.

Rezerwację sali przeprowadza się poprzez stronę:
https://www.osk.umed.wroc.pl/rezerwacja

Kontakt w razie pytań czy problemów…
(71) 784-11-11, wideo@umw.edu.pl