1 edycja Erasmus+ Staff Week zakończona

To był bardzo intensywny tydzień! Za nami pierwsza edycja Erasmus Staff Week. Zapraszamy na podsumowanie wydarzenia zorganizowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMW.

Erasmus + Staff Week to międzynarodowe wydarzenie, które jest okazją do spotkania pomiędzy pracownikami uczelni partnerskich z biur i jednostek zajmujących się obsługą projektów programu Erasmus+, jak również innych działów. — W 1. edycji naszego wydarzenia udział wzięły osoby z działów współpracy i projektów międzynarodowych, ale także osoby pracujące na co dzień w Dziale Zamówień Publicznych, Zespole ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Dziale Finansowym. W trakcie takiego tygodnia organizowane są prezentacje uczelni, warsztaty, spotkania i dyskusje, podczas których wszyscy uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem i praktyką pracy, tym samym umożliwiając innym poznanie nowych i ciekawych rozwiązań, jakie później mogą zastosować realizując swoje zadania - wyjaśnia Sabina Buturlak z Działu Współpracy Miedzynarodowej UMW. W tegorocznej edycji Erasmus+ Staff Week udział wzięli reprezentanci uczelni partnerskich z Albanii, Bułgarii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii i Słowenii. Program szkolenia został tak skonstruowany, aby uczestnicy mieli okazję porozmawiać o tym w jaki, sposób i z jakim skutkiem realizowane są projekty programu Erasmus+ w ich instytucjach, a także zapoznać się ze strukturą Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uczestnicy niebędący pracownikami Działów Współpracy Międzynarodowej mogli odwiedzić analogiczne do swoich jednostki w naszej uczelni i wziąć udział w tzw. „job shadowing”, wymieniając się doświadczeniami z naszymi pracownikami. Spotkania te przyniosły obopólne korzyści dla osób biorących w nich udział. — Ogromne wrażenie na naszych gościach zrobiło również zwiedzanie starego kampusu, w ramach którego zaprezentowane zostały Biblioteka UMW i Centrum Symulacji Medycznej. Nasi goście odwiedzili także Zakład Anatomii Prawidłowej, Muzeum Farmacji oraz Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych - mówi Sabina Buturlak.Dział Współpracy Międzynarodowej zadbał również o to, aby goście odwiedzający Wrocław mieli okazję odwiedzić niektóre z najpopularniejszych miejsc w ofercie samego miasta, jak i Dolnego Śląska. Goście zwiedzili Wrocław w obrębie starego miasta, a w środku tygodnia odbyła się wycieczka do Wałbrzycha do Zamku Książ. Tydzień spędzony z naszymi gośćmi już teraz przekłada się na zacieśnienie więzów pomiędzy uczelniami, pomaga zrozumieć różnice i poznać trudności, z którymi zmagają się na co dzień w swojej pracy. Z uwagi na to, że znakomita część grupy znała się już wcześniej z dotychczasowej współpracy prowadzonej w ramach wymiany korespondencji, spotkanie na żywo dostarczyło dużo radości i ułatwiło wspólną debatę wokół doświadczeń z Erasmusem. — Goście opuścili Wrocław będąc pod ogromnym wrażeniem naszej uczelni i samego Wrocławia, a program minionego tygodnia został przez nich bardzo wysoko oceniony. Do tego sukcesu przyczynił się szereg osób z różnych jednostek uczelni, które zaangażowały się w uświetnienie wizyty gości zagranicznych i z wielką pasją i kompetencją zaprezentowały swoje jednostki. Zespół Działu Współpracy Międzynarodowej składa serdeczne podziękowania dla kierowników i pracowników Biblioteki UMW, Muzeum Farmacji, Centrum Symulacji Medycznej, Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych, Zakładu Anatomii Prawidłowej, Działu Zamówień Publicznych, Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Działu Marketingu i Komunikacji, Centrum Informatycznego i Działu Eksploatacyjnego - mówi Sabina Buturlak. - Jednocześnie liczymy na dalszą, owocną współpracę przy organizacji kolejnych Staff Weeków, które, jak planujemy, staną się wydarzeniem cyklicznym - kończy Buturlak.

fot. materiały Działu Współpracy Międzynarodowej