Bezpłatne badanie wątroby metodą elastografii SWE - nabór

Trwa rekrutacja do bezpłatnego badania wątroby metodą sonoelastografii fali poprzecznej SWE u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD).

Do udziału w badaniu zapraszamy WSZYSTKIE osoby powyżej 18. roku życia, u których rutynowe badanie USG jamy brzusznej wykazało stłuszczenie wątroby. Badanie zostanie wykonane przez pracowników naukowych Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym badaniu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 695 221 299 lub też pod adresem mailowym: patryk.pozowski@student.umw.edu.pl

Kilka słów o sonoelastografii SWE:
Elastografia SWE – "bezinwazyjna biopsja wątroby" - stanowi przełom w diagnostyce chorób wątroby: marskości i włóknienia. Badanie to pozwala w sposób bezinwazyjny określić stopień włóknienia wątroby w skali METAVIR (tak samo jak biopsja). Polega ono na pomiarze prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej emitowanej przez głowicę w trakcie wykonywania USG wątroby. Prędkość rozchodzenia się fali zależy od sztywności narządu, czyli stopnia jego włóknienia. Na podstawie zebranych danych można określić stopień włóknienia. Wykonujący badanie lekarz przy pomocy obrazowania USG znajduje najlepszy, najbardziej jednorodny obszar wątroby, który najlepiej nadaje się do wykonania pomiaru"