Bezpłatne szkolenia dla studentów - ważne informacje!

Rusza nabór na bezpłatne szkolenia dla studentów UMW w ramach Projektu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny”. Uruchomiona została właśnie rekrutacja online.

Studenci w ramach projektu będą mieli okazję kształcić swoje umiejętności zwrówno praktyczne, kierunkowe, jak i kompetencje miękkie. Część szkoleń kończy się otrzymaniem certyfikatu. Informacje o dostępnych szkoeniach będą sukcesywnie pojawiać się w dedykowanych grupach na FB do których linki podajemy poniżej. 

Informujemy, że w dniach 04.10 – 20.10.2021 odbywać się będzie rekrutacja online na szkolenia przeprowadzane w ramach zadania 2 projektu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny” dla wszystkich wydziałów i kierunków UMW. Do udziału w kursach zapraszamy studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych w roku akademickim 2021/2022 r.

Kursy dostępne w najbliższym czasie:  semestr zimowy

Farmacja i Analityka Medyczna:
Chromatografia gazowa- teoria
Chromatografia cieczowa – teoria
Warsztaty radzenia sobie ze stresem
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

Fizjoterapia:
Kurs masażu tkanek głębokich
Kinematic Taping
Warsztaty radzenia sobie ze stresem
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

Dietetyka:
Warsztaty radzenia sobie ze stresem
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

Ratownictwo Medyczne
ACLS
Praktyczny kurs komunikacji klinicznej

Wydział Lekarski
BLS
ILS
ALS
Praktyczny Kurs Komunikacji Klinicznej

Wydział Lekarsko - Stomatologiczny 
Zarządzanie i marketing w stomatologii

Zdrowie Publiczne
System zarządzania jakością -podstawy ISO 9001 oraz kurs Audytor Wewnętrzny Systemu Zarzadzania Jakością ISO 9001

TUTAJ znajdziecie także Państwo listę planowanych szkoleń i kursów. Ostateczny katalog kursów będzie znany po wynikach przetargu.

Zapisu elektronicznego można dokonać pod linkiem:
https://forms.office.com/r/0h53Z7rwHW

W celu rekrutacji należy w pierwszej kolejności zgłosić chęć udziału elektronicznie, kolejno przygotować w formie papierowej komplet dokumentów dla zadania 2:

1 Formularz zgłoszeniowy
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Oświadczenie uczestnika
4. Umowa uczestnictwa w projekcie (2 egz., bez numeru umowy oraz daty)

Dokumenty znajdują się na stronie Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego
https://www.umw.edu.pl/csk-dolnoslascy-liderzy-medycyny-regulamin-projektu

Poprawnie wypełnione oraz kompletne dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny”, pokój 0A 236.1
ul. Marcinkowskiego 2-6 (budynek Biblioteki UMW) 50-368 Wrocław

w podanych terminach rekrutacji w godzinach:
poniedziałek -piątek:10.00-13.00
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 17-18
sobota 11-12
Uwaga w dniu 7.10.2021 (czwartek) z uwagi na szkolenie nie będą przyjmowane dokumenty

Szczegółowe informacje dostępne na grupach facebookowych poświęconych studentom poszczególnych kierunków oraz u Starostów poszczególnych lat

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej- Dolnośląscy liderzy
https://www.facebook.com/groups/264286697761038

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - Dolnośląscy liderzy Medycyny
https://www.facebook.com/groups/248108849235272

Wydział Nauk o Zdrowiu - Dolnośląscy liderzy Medycyny
https://www.facebook.com/groups/2172796982933117

Wydział Lekarski - Dolnośląscy liderzy Medycyny
https://www.facebook.com/groups/1698462393613037

Dolnośląscy liderzy Medycyny - grupa studencka
https://www.facebook.com/groups/1043196829198345

Wyniki rekrutacji będą umieszczone na stronie CSK

Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać w biurze projektu pod nr tel. 71 784 19 89 lub mailowo na adres: malgorzata.tometczak@umw.edu.pl

Zachęcamy do udziału w projekcie!