Szkolenia z języka migowego dla pracowników UMW- ważne!

Rozpoczynamy zapisy na kurs polskiego języka migowego na poziomie A0 w formie online. Kurs na platformie Zoom poprowadzi dla Państwa wykwalifikowana kadra Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Warszawie.

Informacje przekazane Państwu w poprzednim mailu odnośnie kursu pozostają nadal aktualne, na tym etapie przedstawiamy godziny trwania zajęć i terminy spotkań w poszczególnych grupach oraz zakres programowy kursu.

Grupy i harmonogram zajęć
Zakres programowy kursu

Przerwa świąteczno – noworoczna w kursie trwa od 16-go lub 17-go grudnia b.r.  do  9-go lub 10-go stycznia b.r., w zależności od harmonogramu zajęć przewidzianego dla danych grup.

W celu dokonania zapisu do określonej grupy wystarczy podać jej numer przyporządkowany w harmonogramie np. Grupa 1, czy Grupa 2, Grupa 4 itd. Zapisy przyjmowane będą do dnia 18.11.2021r.(czwartek) na adres mailowy:  iwona.sojka@umw.edu.pl

Po skompletowaniu zgłoszeń do poszczególnych grup otrzymacie Państwo mailowe potwierdzenie przyjęcia do danej grupy. W przypadku przekroczenia stanu liczbowego w grupach (max 15 osób) i zwiększonego zainteresowania Państwa określonymi grupami postaramy się w miarę możliwości dostosować poszczególne grupy i wynikające z nich terminy zajęć do Państwa potrzeb.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń na kurs (upływa z dniem 18.11.2021r).

Uwagi techniczne:
- ważne, aby w czasie kursu posługiwać się sprzętem z kamerką, wtedy kurs jest najefektywniejszy, opiera się o interakcję prowadzącego z uczestnikiem/uczestnikami,
- osoby nie mające możliwości odbywania kursu na sprzęcie z kamerką również mogą uczestniczyć w kursie, z zastrzeżeniem powyżej,
- każdy uczestnik kursu otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające fakt jego odbycia,
- linki dostępowe do poszczególnych spotkań w trakcie przebiegu kursu uczestnicy poszczególnych grup otrzymają na swoje adresy mailowe z domeną umw.edu.pl co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem każdych zajęć,
- pomoc techniczną i merytoryczną uczestnikom kursu w trakcie przebiegu kursu i wykorzystywania  platformy ZOOM w czasie przeprowadzanych zajęć zapewni Pani Agnieszka Kukulska – pracownik Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, pod numerem telefonu 501-458-470,
- materiały szkoleniowe (jeśli takie będą) otrzymacie Państwo w formie elektronicznej na swoje adresy mailowe z domeną umw.edu.pl

Przypominamy, że udział pracowników UMW w kursie jest bezpłatny.