Do 16 sierpnia zapisy na bezpłatne szkolenie dla lekarzy POZ

Do 16 sierpnia 2021 przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do badań klinicznych organizowane przez ABM i CWBK.

Szkolenie podnoszące kompetencje Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do badań klinicznych organizowane jest w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Odbędzie się ono 7 września 2021 w godzinach 11:00- 14:00 w sali przy ulicy Borowskiej 211 budynek Wydziału Farmaceutycznego we Wrocławiu.
Będzie prowadzone przez wykładowców Stowarzyszenia GCPpl oraz wykładowców Agencji Badań Medycznych (ABM).
 
Szkolenie jest nieodpłatne.

Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.
2. Różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym.
3. Rodzaje badań klinicznych i krótka charakterystyka poszczególnych faz badania.
4. Interesariusze badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje regulatorowe.
5. Główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy. - Delegacja obowiązków w badaniu klinicznym.
6. Podstawowe informacje na temat dobrej praktyki badań klinicznych.
7. Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych.
8. Rekrutacja pacjenta do badania klinicznego.
9. Postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki.
10. Nadzór nad bezpieczeństwem leku.

Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące zagadnienia:
1. Akademia Badań Klinicznych – Program POWER.
2. Statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych.
3. Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych.
4. Kierunki działań Agencji Badań Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ

Chętnych do udziału w wydarzeniu prosimy o zgłoszenie do 16 sierpnia 2021 za pomocą formularza: https://www.formularze.umed.wroc.pl/poz-rejestracja/

Szkolenie w ramach Uniwersytetu Medycznego koordynuje Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Marią Wołkowińską z CWBK