Bio-nanosatelita naukowców z UMW poleci w kosmos

Już dziś misja Falcon9 Transporter-3 wystartuje z przylądku Canaveral na Florydzie wynosząc na orbitę satelitę obserwacyjną LabSat, nad stworzeniem której pracowali między innymi naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  

Projekt ”Bio- nanonanosatelita wykorzystujący zminituryzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia\prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji” dobiega końca, już dzisiaj misja Falcon9 Transporter-3 wystartuje z Space Launch Complex 40 (SLC-40) na Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie, 29-minutowe okno startowe otwiera się o 10:25 czasu EST lub 15:25 UTC. Na pokładzie znajdują się trzy satelity obserwacyjne wrocławskiej firmy Satrevolution: STORK-1, STORK-2 i SW1FT oraz owoc naszego projektu LabSat. W projekt zaangażowane były ze strony Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr. hab. Julita Kulbacka, prof. UMW i prof. Jolanta Saczko z Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej.

- Celem projektu było opracowanie tzw. bio-nanosatelity CubeSat do prowadzenia badań wpływu mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego na właściwości żywych próbek biologicznych i określenia w sposób metrologiczny ich potencjału biologicznego, degradacji, jak również oddziaływania leków i innych substancji - mówi dr hab. Julita Kulbacka, prof. UMW. W ramach projektu skonstruowano bio-nanosatelitę tzw. payload zawierający uniwersalne (zminiaturyzowane przez wykorzystanie technik mikrosystemów analitycznych w tym lab-on-chip) laboratorium zintegrowane, umożliwiające zapewnienie odpowiedniego środowiska (wilgotność, temperatura, oświetlenie, dopływ gazu i mediów), tak by było możliwe długoterminowe podtrzymanie funkcji życiowych badanych próbek. - W pierwszym etapie przeprowadzono testy na Ziemi, dzisiaj nastąpi wielka próba sprawdzenia układu na orbicie. Wyniki badań zostaną wykorzystane do opracowania uniwersalnej bio-nanosatelity umożliwiającego prowadzenie zróżnicowanych badań dekretowanych przez odbiorcę - dodaje dr hab. Kulbacka, prof. UMW.
Liderem projektu NCBiR była wrocławska firma SatRevolution, natomiast po stronie naukowej zaangażowane była Politechnika Wrocławska (prof. J. Dziuban), Uniwersytet Przyrodniczy (prof. K. Matkowski i prof. A. Chełmońska-Soyta), Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej (prof. J. Wietrzyk) oraz Uniwersytet Medyczny (dr. hab. J. Kulbacka, prof. UMW i prof. J. Saczko).

Start rakiety można śledzić pod linkem  livestream https://www.youtube.com/watch?v=mFBeuSAvhUQ

Wartość całkowita projektu: 3 968 600,87 zł, wartość budżetu dla UMW: 599 570,39 zł. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki" Projekt nr POIR.04.01.01-00-0010/19-00.