Brakuje opieki pielęgniarskiej. Europa analizuje. Pomagamy.

"Racjonowanie — niedobór opieki pielęgniarskiej: problem międzynarodowy i wielowymiarowy" - to nazwa projektu rozpoczętego we wrześniu w Brukseli. Naszą uczelnię reprezentuje w nim dr hab. Izabella Uchmanowicz.

W sumie z różnych krajów Unii Europejskiej zgłoszono aż 260 propozycji. Akcja RANCARE była jednym z 26 projektów, które znalazły uznanie i zostały przekazane do realizacji. Uczestniczy w niej 28 krajów nie tylko z Europy, ale też Australii czy Nowej Zelandii.

Kierownikiem projektu jest  prof. Evridiki Papastavrou, z  Cyprus University of Technology (Nursing Department). Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu reprezentuje dr hab. Izabella Uchmanowicz z Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Została ona Przewodniczącą  Horizontal Committee, odpowiedzialnego za  organizację szkoleń I konferencji w ramach projektu.

Wice - przewodniczącym został prof. Raul Cordeiro z Portugalii. Dr hab. Izabella Uchmanowicz i prof. Raul Cordeiro są jednocześnie członkami Management Committee.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15208.