Certyfikaty ESME w edukacji medycznej dla dydaktyków UMW

Dr Marta Waliszewska-Prosół z Kliniki Neurologii oraz dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska z Katedry i Zakładu Medycyny Społecznej UMW z sukcesem zakończyły 12-tygodniowy kurs ESME Online, uzyskując certyfikat AMEE-ESME w edukacji medycznej.

Kursy ESME - Essential Skills in Medical Education, organizowane i akredytowane przez An International Association of Medical Education (AMEE), skierowane są do praktykujących nauczycieli medycyny i trenerów zawodów medycznych (zarówno naukowców, jak i klinicystów). Szkolenia skupiają się na doskonaleniu umiejętności dydaktycznych. O naborze informowaliśmy w lutym na stronie głównej uczelni: (https://www.umed.wroc.pl/content/kurs-esme-online)

Uczestniczki wiosennej edycji kursu ESME Online, otrzymały pakiet praktycznej wiedzy, pozytywnie oceniając kurs jako intensywny i wymagający. 
Serdecznie gratulujemy uczestniczkom, a zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach kursu!

Najbliższa edycja planowana jest na wrzesień 2021: więcej informacji TUTAJ

Aktualnie trwają zapisy na kurs ESME Online-Flexi

Szczegółowe informacje o wszystkich planowanych kursach można znaleźć na stronie AMEE a także TU.