Chirurdzy dziecięcy spotkali się we Wrocławiu

Przyjechali niemal z całego świata - wybitni specjaliści z USA, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Polski wymieniali się doświadczeniami, opowiadali o szczególnych przypadkach i uczyli od siebie wzajemnie.

To był 16. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Z tej okazji na trzy wrześniowe dni (15-17) po raz kolejny zjechało do Wrocławia ponad 300 osób. Od ostatniego Zjazdu mijają niespełna dwa lata. To - jak twierdzi prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu, przewodniczący komitetu organizacyjnego - wystarczający okres, aby podzielić się doświadczeniami, obserwacjami oraz możliwościami, które przed chirurgami dziecięcymi otwierają nowe zdobycze nauki i techniki.

- Po raz kolejny – mówi prof. Patkowski - spotkaliśmy się w gronie licznych specjalistów reprezentujących rÓżne dziedziny zajmujące się leczeniem dzieci: chirurgii, urologii, torakochirurgii, chirurgii plastycznej, traumatologii oraz neurochirurgii. W każdej sesji przewidziano wystąpienia zaproszonych wybitnych przedstawicieli z kraju i z zagranicy, którzy przedstawili aktualny stan wiedzy oraz zaprezentowali prace poszczególnych ośrodków chirurgicznych.

Nad programem naukowym Zjazdu czuwał przewodniczący komitetu naukowego prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj z Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W gronie organizatorów było także Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych oraz Stowarzyszenie dla Rozwoju Chirurgii Dziecięcej. 

Zjazd patronatem honorowym objął Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek. Gości podczas uroczystego otwarcia powitał Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Piotr Dzięgiel. Zwracając się do zebranych, przypomniał, że obowiązkiem każdego lekarza jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Podkreślił jednak, że dla chirurgów dziecięcych to dużo większe wyzwanie. – Dlatego, nie tylko jako patolog, chylę przed wami czoło. Życzę udanych obrad – mówił prorektor.

W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele chirurgów dziecięcych z Litwy, Łotwy, Czech oraz najliczniejsza, ponad 30-osobowa grupa z Ukrainy, którzy za wieloletnią współpracę z ośrodkami w Kijowie i Lwowie uhonorowali prof. Patkowskiego specjalną prezentacją i pamiątkowym obrazem przedstawiającym dokumentację fotograficzną z pobytów profesora na Ukrainie. Byli też wybitni specjaliści z USA, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, którzy w każdej sesji mieli wykłady wprowadzające odpowiadające tematyce sesji.

Inauguracyjny wykład pt. „50 lat Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych” wygłosił nestor chirurgii dziecięcej prof. Czesław Stoba. Z kolei uroczysty wykład, na zaproszenie organizatorów Zjazdu - „Funkcjonalna regeneracja włókien przerwanego rdzenia kręgowego – czy niemożliwe stanie się możliwe?” - należał do dr. hab. Pawła Tabakowa z Katedry i Kliniki Neurochirurgii naszego Uniwersytetu.


Fot. Adam Zadrzywilski

Organizatorzy 16. Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych zaprosili przybyłych do Wrocławia gości do udziału w ciekawej formie kształcenia i kontaktu z wybitnymi ekspertami, czyli na „Lunch z Ekspertem”. Wybrani uczestnicy Zjazdu mieli możliwość zadawania pytań, wymiany poglądów oraz bezpośredniej dyskusji z ekspertami w kameralnej atmosferze. W trakcie tych spotkań odbyły się prezentacje ekspertów dotyczące wybranych tematów.

Galeria zdjęć