Absolwentówka Wydziału Farmaceutycznego
14 grudnia 2020 r.
fot. Tomasz Walów