Dyrektor generalny - pierwsze podsumowanie

Dr Jakub Berezowski podsumował pierwsze tygodnie swojej pracy na UMW. Odniósł się między innymi do przygotowywanego planu inwestycyjnego, który jest jednym z priorytetów dla dyrektora generalnego.