Egzaminy w sesji zimowej 2022 - aktualizacja

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego dotyczącymi egzaminów i zaliczeń przedmiotów w trybie stacjonarnym w UMW w sesji zimowej 2022. Zalecenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.


Wytyczne w pliku PDF
Zarządzenie nr 275/XVI R/2021 Rektora UMW w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia dostępne TUTAJ