Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją PUW

System EZD PUW pełni rolę systemu wspomagającego dla systemu tradycyjnego, który jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Uczelni.

Więcej o systemie EZD - link