ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2020- nominacja UMW

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się w gronie trzech polskich uczelni medycznych nominowanych do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards, w kategorii Medical Sciences.

Research Impact Leaders Award, przyznana została po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.
Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences – w tych sześciu kategoriach przyznawane są ELSEVIER Research Impact Leaders Awards – nagrody, których celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.
Nagrody wręczono 15 lipca podczas gali w ramach V Konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Nominację odebrał Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem, prof. Tomasz Zatoński. 

W kategorii Medical Sciences prawie 20% prac zostało opublikowanych w najbardziej wpływowych czasopismach z pierwszego decyla. Ponad 13% znalazło się wśród tych z największą liczbą cytowań. Podsumowując dokumenty autorów afiliujących do tej uczelni zostały zacytowane ponad 75 tysięcy razy, a cytowane były 2 krotnie częściej aniżeli podobne prace. Dokumenty z zakresu kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej były nie tylko cytowane 13 razy lepiej od podobnych sobie, ale również wzmiankowane w mediach społecznościowych (twitter).

Zwycięską uczelnią w kategorii nauki medyczne w roku 2020 został Uniwersytet Jagielloński. Nominowane w kategorii Medical Sciences był również Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.