Erasmus+ 2021/2022 terminarz spotkań z komisją

Spotkania komisji związane z wyjazdem na studia i praktyki (absolwenci) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 odbędą się na platformie MS Teams w dniach 12-14.04.2021 r. 

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

12.04.2021, godz. 9:00-14:00, Wydział Lekarski
13.04.2021, godz. 9:00-15:00, Wydział Lekarski
14.04.2021, godz. 9:00-10:30, Wydział Nauk o Zdrowiu
14.04.2021, godz. 10:30-11:30, Wydział Farmaceutyczny
14.04.2021, godz. 11:30-12:30, Wydział Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych studentów odbędzie się 20.04.2021, godz. 14:00 na platformie Teams. Linki do wszystkich spotkań zostaną przesłane mailem.
Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Nieobecność należy zgłosić przed wyznaczonym terminem spotkania.

Studenci Wydziału Lekarskiego otrzymają e-mail z konkretną godziną spotkania.

-------------------------------

Erasmus+ 2021/2022: timetable of students’ meetings with the board of recruitment

This is to inform you that students’ meetings with the board of recruitment with regards to studies within the Erasmus+ programme in the academic year 2021/2022 take place in MS Teams platform on 12-14.04.2021.

The timetable is as follows:

12.04.2021, 9:00 am -2:00 pm, Faculty of Medicine
13.04.2021, 9:00 am -2:00 pm, Faculty of Medicine
14.04.2021, 11:30 am - 12:30 pm, Faculty of Dentistry

Organisational meeting for accepted students takes place on 20 April at 3:00 pm. Links to all meeting will be sent by e-mail.

Attendance at the meetings is obligatory. Absence has to be reported before the meeting.

Students of the faculty of medicine will receive an e-mail with a precise hour of the meeting with the board of recruitment.