ERC Mentoring Initiative - dzień informacyjny

Już 19 maja w godzinach 10:00-12:00 odbędzie się dzień informacyjny ERC Mentoring Initiative dla naukowców realizujących granty NCN. Spotkanie zorganizowane zostanie w formie spotkania online. 

Naukowcy realizujący granty NCN mogą wziąć udział w programie ERC Mentoring Initiative uruchomionym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council).
Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do inicjatywy koordynowanej w Polsce przez Krajowy Punkt Kontaktowy wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Agencje umożliwiły swoim laureatom skorzystanie z ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków już realizowanych projektów krajowych.
Program skierowany jest do naukowców z państw osiągających dotychczas mniejsze sukcesy w konkursach ERC, w tym z Polski. Powstała baza mentorów składająca się z badaczy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów konkursów ERC, a których zadaniem jest wsparcie naukowców biorących udział w konkursach ERC w procesie przygotowania wniosków.

Dzień informacyjny ma pomóc w zwiększeniu uczestnictwa w grantach ERC instytucjom z państw osiągających mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych, w tym z Polski. Podczas spotkania przedstawione zostaną Państwu zasady działania ERC Mentoring Initiative i  jej główne założenia. Eksperci odpowiedzą też na wszystkie pytania i wątpliwości. Spotkanie odbędzie się w formie online. Link do połączenia otrzymają Państwo po zarejestrowaniu się na wydarzenie.

Więcej informacji odnośnie wydarzeniaznajdziecie Państwo na stronie:  https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-informacyjny-erc-mentoring-initiative