European Trauma Course (ETC) w Centrum Symulacji Medycznej

III edycja European Trauma Course (ETC) zakończyła się w Centrum Symulacji Medycznej UMW. W czasie trwającego 3 dni ETC uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie postępowania w stanach zagrażających życiu w urazach.

Projekt „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” jest sztandarowym działaniem Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2019 r. realizowany jest również na naszej Uczelni projekt „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”, który także jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 


Fot. T. Walów

Ubiegły rok nie był zbyt łaskawy z powodu ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19. Dla CSM oznaczał przerwę w organizacji międzynarodowych szkoleń i corocznych eventów. Druga połowa obecnego roku przyniosła łagodzenie obostrzeń pandemicznych w całej Europie. Pozwoliło to na wznowienie organizacji kursu European Trauma Course (ETC) i zaproszenie polskich i zagranicznych instruktorów. Jest to o tyle ważne, że rekrutowani z całej Polski uczestnicy kursu poza treningiem działań ratunkowych z pacjentem urazowym mają możliwość wymiany doświadczeń w leczeniu ciężkich obrażeń ciała z chirurgami, anestezjologami, lekarzami ratunkowymi z innych krajów Europy. I właśnie to czyni ten kurs tak wartościowym i atrakcyjnym.


Fot. T. Walów

ETC jest kursem wielospecjalistycznym, certyfikowanym przez międzynarodowe organizacje i towarzystwa lekarskie: European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES), European Society for Emergency Medicine (EUSEM), European Resuscitation Council (ERC) i European Society of Anesthesiology (ESA).
W czasie trwającego 3 dni ETC uczestnicy zostają przeszkoleni w zakresie postępowania w stanach zagrażających życiu w urazach. Istotą kursu są umiejętności nietechniczne, takie jak: praca lidera, praca w zespole, realizacja zadań, podejmowanie decyzji, przewidywanie zagrożeń oraz efektywna komunikacja. W ciągu pierwszych 2 dni uczestnicy realizują 30 scenariuszy urazowych pogłębionych o nauczanie umiejętności technicznych (m.in. chirurgiczne otwarcie dróg oddechowych, torakostomia ratunkowa i drenaż klatki piersiowej, uzyskiwanie dostępów doszpikowych itp.) na 9 różnych warsztatach szkoleniowych. Trzeciego dnia następuje ocena umiejętności kandydatów.
 


Fot. T.Walów

I tak po wielotygodniowych przygotowaniach w dniach 5–7 lipca 2021 r. w CSM udało się przeprowadzić 3. edycję European Trauma Course. W pierwszym dniu uczestników zaszczycił Rektor prof. dr hab. Piotr Ponikowski, który inaugurował kurs wraz Dziekanem Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Andrzejem Hendrichem. Obecność obu Panów uczyniła ten kurs bardzo wyjątkowym, co podkreślali nasi goście z Europy (Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii) i Polski (Bydgoszczy, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wrocławia). W kursie wzięli udział lekarze specjalizujący się w chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii, urologii dziecięcej oraz chirurgii głowy i szyi.
 


Fot. T. Walów

—To był bardzo dobry kurs i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu uczestników i międzynarodowej kadrze instruktorskiej kolejna edycja ETC zakończyła się dużym sukcesem. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs, a dodatkowo 13. spośród nich otrzymało nominację potencjalnych instruktorów. Ułatwi to w przyszłości zarówno organizowanie tego kursu, jak i propagowanie zespołowego podejścia do pacjenta urazowego - mówi dr Piotr Kolęda  Kolejna edycja kursu ETC w CSM we Wrocławiu jest zaplanowana na 27-29 września 2021 r.
(oprac. dr n.med. Piotr Kolęda)