FAQ koronawirusowe - ścieżki zgłoszeń, kwarantanna

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zgłaszania zakażeń oraz obowiązku kwarantanny wewnatrzuczelnianej po kontakcie z zakażonym, zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pracowników UMW pytania. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Po co mam zgłaszać zakażenie poprzez ścieżki na stronie?
Odp.  Wiedza o zakażeniach i kontaktach pozwala władzom UMW podejmować decyzje dotyczące nauki stacjonarnej / zdalnej, trybu zaliczania, liczebności studentów na zajęciach, dostępu do poszczególnych pomieszczeń czy oddziałów szpitalnych.  

2. Nie mam dostępu do Internetu jak inaczej nie wychodząc z domu zgłosić zakażenie lub kontakt?
Odp.  Należy telefonicznie powiadomić Kierownika Jednostki, który prześle tę informację na adres covid@umw.edu.pl 

3. Dowiedziałam się, że miałam kontakt z zakażonym, ale jestem po szczepieniu i w tym samym dniu mam zaliczenia ze studentami. Co mam zrobić odwołać zajęcia?
Odp. Należy przenieść zaliczenie na inny termin. 

4. Czy z kwarantanny wewnątrzuczelnianej może zwolnić mnie wykonanie testu?
Odp. Nie

5. Moja kwarantanna zdezorganizuje pracę w klinice. Co jeżeli nie poddam się kwarantannie?
Odp.  Pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe. 

6. Jestem świeżo po 3 dawce szczepionki mam wysoki poziom przeciwciał czy też mam iść na kwarantannę?
 Odp. Tak 

7. Czy zgłaszanie objawów, dodatniego wyniku testu na Sars-CoV-2, kontaktów wysokiego i niskiego ryzyka jest obowiązkowe?
Odp.: Tak, zgłaszanie wszystkich powyższych sytuacji jest obowiązkiem studenta, doktoranta i pracownika UMW. 

8. Jak zgłosić zakażenie, kontakt, objawy?
Odp.: Na stronie głównej  www.umw.edu.pl  znajduje się przycisk „KORONAWIRUS- najważniejsze informacje”. Tam znajdziesz odnośniki do procedury i ścieżek zgłaszania.

9. Jak zalogować się do ścieżki?
Odp: Logowanie odbywa się za pośrednictwem loginu jak do poczty uczelnianej: imie.nazwisko@student.umw.edu.pl lub imie.nazwisko@umw.edu.pl

10. Komu zostaną udostępnione moje dane?
Odp. System jest dobrze zabezpieczony. Dane, w celach statystycznych, są przetwarzane jedynie przez uprawnionych członków Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego. 

11. Czy podczas izolacji/kwarantanny/kwarantanny wewnątrzuczelnianej będę mieć usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach/w pracy?
Odp. Tak, po zgłoszeniu w ścieżce 1,2 lub 3, koordynatorzy informują odpowiednio: właściwy dziekanat, opiekuna roku i kierownika jednostki o okresie usprawiedliwionej absencji studenta/pracownika. 

12. Skąd będę wiedział/ła co mam zrobić po zgłoszeniu?
Odp.: Po wypełnieniu ścieżki otrzymasz na e-mail informację o dalszym postępowaniu.

13. Co mam zrobić jeśli izolacja/kwarantanna nałożona przez Sanepid różni się czasowo od uczelnianej?
Odp. Poinformuj właściwego koordynatora, który skróci/wydłuży okres izolacji/kwarantanny, adekwatnie do zaleceń Sanepidu.

14. Mam dodatni wynik testu na zakażenie Sars-Cov-2, co mam zrobić?
Odp. Wypełnij ścieżkę nr 1. 

15. Miałem/łam kontakt z osobą zakażoną, co mam zrobić?
Odp. Wypełnij ścieżkę nr 2 

16. Mam objawy sugerujące chorobę zakaźną, co mam zrobić?
Odp. Wypełnij ścieżkę nr 3

17. Jak długo trwa kwarantanna wewnątrzuczelniana po jednorazowym kontakcie z osobą zakażoną, jestem osobą zaszczepioną?
Odp. 5 dni, licząc od dnia kolejnego po dniu ostatniego kontaktu.

18. Jak długo trwa kwarantanna wewnątrzuczelniana, jeśli mieszkam z osobą zakażoną, nie mam możliwości przerwania kontaktu, ale jestem osobą zaszczepioną?
Odp.: 12 dni, począwszy od pierwszego dnia izolacji osoby zakażonej. 

19. Czym się różni kwarantanna od kwarantanny wewnątrzuczelnianej* w Procedurze postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia Sars-Cov-2?
Odp. : Kwarantanna- dotyczy osób niezaszczepionych, po kontakcie wysokiego ryzyka z osobą zakażoną. Jest odosobnieniem osoby z powodu narażenia na zakażenie, ze skrajnie ograniczonym kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym. 
Kwarantanna wewnątrzuczelniania*- dotyczy osób zaszczepionych, po kontakcie wysokiego ryzyka z osobą zakażoną. Ogranicza się do zawieszenia udziału w zajęciach/pracy stacjonarnej w UMW. Nie dotyczy aktywności poza UMW.

20. Jestem pracownikiem UMW. Co mam zrobić, w przypadku nałożenia na mnie kwarantanny wewnątrzuczlenianej?
Odp. Należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym, który w porozumieniu z pracodawcą ustali dalsze postępowanie. 

21. Jestem zakażony, mam objawy infekcji, czy muszę poinformować o tym fakcie kolegów/współpracowników?
Odp. Tak, osoba zakażona i/lub mająca objawy infekcji jest zobligowana do poinformowania wszystkich osób z kontaktu (wysokiego i niskiego ryzyka). Pamiętaj o prowadzących zajęcia, personelu technicznym i administracyjnym. 

22. Powinienem poinformować nauczycieli, personel techniczny i administracyjny, że jestem zakażony, ale nie znam ich nazwisk, co mam zrobić?
Odp. Skontaktuj się z opiekunem roku. On pomoże Ci ustalić kto miał z Tobą kontakt podczas poszczególnych zajęć. 

23. Mam podejrzenie, iż jestem zakażony/na wirusem Sars-Cov-2. Gdzie mogę wykonać badanie?
Odp. Na stronie www.gov.pl/web/koronawirus znajduje się link do samodzielnego zgłoszenia się na badanie (https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa).

24. Podejrzewam zakażenie, miałem kontakt, nie wiem co robić?
Odp.:  Skontaktuj się z właściwym koordynatorem. Informacje o nich znajdziesz na: https://www.umw.edu.pl/koronawirus-kontakt

Aktualna procedura postępowania

Ścieżki zgłaszania zakażenia