Grant dla projektu MEETINGDEM

W ramach  konkursu Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research, Transnational research proposals 2013 zaakceptowano do realizacji projekt pt. “Wdrożenie i walidacja pozytywnie ocenionego Programu Wsparcia - Centrum Spotkań dla osób z demencją oraz ich opiekunów w Europie” MEETINGDEM. Ma on na celu wdrożenie i ocenę innowacyjnego i integracyjnego podejścia do wspierania ludzi żyjących w społeczeństwie z łagodną i umiarkowaną demencją oraz ich opiekunów.

Projekt swoim zasięgiem ma objąć pięć ośrodków w czterech krajach UE: Włochy, Polskę, Wielką Brytanię oraz Holandię. Nazwany został Meeting Centers Support Programme (MCSP), za pierwotną nazwą funkcjonującą w Holandii. Projekt w ocenach międzynarodowych jest drugim najlepszym wnioskiem złożonym w ramach obecnego konkursu JPND oraz zyskał zgodę na finansowanie ze środków krajowych, w Polsce z NCBiR.

Koordynatorem jest prof. dr Rose-Marie Dröes z University Medical Center, Department of Psychiatry w Amsterdamie. W pozostałych uczestniczących ośrodkach partnerami są prof. dr Rabih Chattat z University of Bologna, dr Elisabetta Farina, reprezentującą Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus w Mediolanie, prof. dr Dawn Brooker z University of Worcester Association for Dementia Studies University of Worcester, prof. dr Martin Orrell z Faculty of Brain Sciences, University College London oraz prof. dr Joanna Rymaszewska.