Gratulacje dla profesorów Uczelni

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski zaprosił nowo wybranych profesorów Uczelni, by złożyć im osobiście gratulacje i porozmawiać o tym, jak oceniają zmiany w kryteriach oraz działania w obszarze nauki i dydaktyki.

W kolejnym śniadaniu z rektorem uczestniczyli profesorowie Uczelni. Prof. Piotr Ponikowski chciał osobiście pogratulować im awansów.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
W czasie spotkania rektor wyjaśniał zostrzenie kryteriów awansów w kontekście wyzwań, które stoją przed uczelnią w związku z ewaluacją. Uczestnicy podkreślali, że panujący przez lata marazm naukowy przyniósł negatywne efekty publikacyjne, które powoli zaczynamy nadrabiać.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wiele uwagi poświęcono także dydaktyce i temu, by odpowiednio docenić ją w ocenie. Wyniki zdawalności LEKu są dla nauczycieli oczywistym priorytetem. Zwrócono uwagę, że także studenci muszą wykazać się zaangażowaniem i systematycznym zdobywaniem wiedzy. Rektor podkreślił, że odpowiedzialność za weryfikowanie wiedzy spoczywa na nauczycielach nie studentach i to nauczyciele muszą wypracować odpowiednie mechanizmy. Dodał też, że podejmowane przez władze uczelni działania zmierzają do odciążenia nauczycieli akademickich poprzez ograniczenie ich obowiązków administracyjnych - związanych choćby z planowaniem dydaktyki.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Rozmawiano także o pomysłach na zintensyfikowanie aplikowalności o granty naukowe. 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Fot. Tomasz Walów

Na koniec rektor złożył zebranym życzenia świąteczne.