Inauguracja roku w Szkole Doktorskiej

W Centrum Naukowej Informacji Medycznej uroczyście rozpoczęto nowy rok akademicki Szkoły Doktorskiej, a także immatrykulowano kolejny rocznik młodych naukowców.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Mirosław Banasik, prof. uczelni, a następnie głos zabrał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, który podkreślił jak elitarne grono stanowią doktoranci Szkoły Doktorskiej.
 


Fot.A. Zadrzywilski


Fot.A.Zadrzywilski

Po złożeniu ślubowania wykład inauguracyjny pt: „Transplantacja serca – czy metoda leczenia z epoki lotów na Księżyc może nas jeszcze zainspirować?” wygłosił prof. dr hab. Michał Zakliczyński z Instytutu Chorób Serca naszej uczelni.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz uczelni: Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem  dr hab. Tomasz Zatoński, prof. uczelni, Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Doktoranckich prof. dr hab. Tomasz Wróbel, Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Andrzej Hendrich, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Marcin Mączyński, prof. uczelni, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne prof. dr hab. Adam Matkowski, Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej dr hab. Justyna Rybka a Radę Szkoły Doktorskiej reprezentowały prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka oraz dr hab. Julita Kulbacka, prof. uczelni.


Fot.A.Zadrzywilski

Nowych doktorantów przywitał również Przewodniczący Samorządu Doktorantów lek. Stanisław Supplitt oraz przedstawiciel Koła Naukowego BIOMED lek. Jacek Jagiełło.
 


Fot.A.Zadrzywilski

Uroczystość zakończyło uroczyste odśpiewanie „Gaudeamus Igitur”, a młodzi naukowcy mogli dopełnić kwestie formalne i ruszyć do realizacji swoich planów naukowych.