Informacja o szczepieniach

Dzięki współpracy i wsparciu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego uczelnia zorganizuje szczepienie III dawką uzupełniającą dla osób do tego uprawnionych. Ponadto planowane jest także szczepienie przeciw grypie.

COVID
Decyzją Ministerstwa Zdrowia uprawnieni do szczepienia III dawką są: studenci, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem oraz pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej ochronie zdrowia (niezależnie  od  formy  zatrudnienia)  wykonujący  zawody  niemedyczne  pod warunkiem, że charakter wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2
Przypominamy, że tak zwaną III dawkę należy  podać nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  od  ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do realizacji szczepienia przypominającego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Z punktu widzenia zapewnienia możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej kluczowe jest zaszczepienie jak największej liczby pracowników i studentów naszej uczelni, dlatego nadal możliwe jest zaszczepienie się I dawką. Chętni do szczepienia - zarówno I dawką, jak i III dawką uzupełniającą mogą to zrobić w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
Prosimy o zgłoszenie się za pomocą poniższego formularza i zaznaczenie właściwej dla siebie ścieżki szczepienia.

Link: https://app.umw.edu.pl/koronawirus-szczepienia/

Zapisywać się można do 10.10.2021, o konkretnych terminach szczepienia będą Państwo informowani przez szpital USK  poprzez system SMS, stąd tak ważne jest, by wpisać w formularzu właściwy numer komórkowy.

GRYPA
w odpowiedzi na liczne pytania studentów i pracowników uczelni informujemy o możliwości wypracowanej przez uczelnianego koordynatora szczepień lek. dent.  Amadeusza Kuźniarskiego z USK przeprowadzenia szczepień pracowników i studentów UMW. Zapisać się można za pomocą poniższego formularza.

https://app.umw.edu.pl/grypa-szczepienia/

Zapisywać się można do 10.10.2021, o konkretnych terminach szczepienia będą Państwo informowani przez szpital USK  poprzez system SMS, stąd tak ważne jest, by wpisać w formularzu właściwy numer komórkowy.

UWAGA: Szczepienia realizowane będą w miarę dostępności szczepionek.