Kierunek lekarsko-dentystyczny drugi w Polsce-Perspektywy 2022

Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zajął 2. miejsce w zestawieniu kierunków w ramach XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. To awans o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku.

Ogólnie UMW znalazł się w pierwszej trójce uczelni akademickich we Wrocławiu. Wśród uczelni medycznych wyróżnia się warunkami kształcenia (1. miejsce), umiędzynarodowieniem (3. miejsce) i prestiżem (4. miejsce). 
W tym roku twórcy rankingu nie przygotowali osobnego zestawienia uczelni medycznych. Nowością jest ranking dla kierunku ratownictwo medyczne – w tej kategorii UMW uplasował się na 3. pozycji w kraju. Wśród kierunków UMW pozycję sprzed roku obroniły: fizjoterapia, analityka medyczna i położnictwo. Wzrost odnotowały: pielęgniarstwo, farmacja  i kierunek lekarsko-dentystyczny, który awansował  z pozycji 3. na 2. Wysoka ocena tego ostatniego to m.in. efekt zmian, wprowadzanych intensywnie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym od ponad roku. Polegają one na uporządkowaniu programu dydaktycznego, wprowadzeniu przedmiotów rygorowych, progów rekrutacyjne na ED. Kolejnym krokiem jest poprawa warunków kształcenia. W tym celu zostanie uruchomione  centrum stomatologii przedklinicznej. W ramach stomatologii przedklinicznej studenci będą mieli możliwość przeprowadzenia zabiegu stomatologicznego w warunkach symulacji medycznej. Warto podkreślić, że cały UMW pod względem warunków kształcenia wśród uczelni medycznych jest najwyżej oceniany w Polsce (ex aequo z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie). Wkrótce przyszłych stomatologów czekają zmiany standardów kształcenia, opracowane z udziałem pracowników UMW. W ub.r. Kolegium Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na wniosek dziekana WL-S prof. Marcina Mikulewicza oraz prof. Tomasza Konopki, prodziekana ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym, powołało międzyuczelniany zespół do opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Przewodniczył mu prof. Tomasz Konopka, prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym. W kwietniu br. dobiegły końca prace tego zespołu. Nowe standardy kształcenia mają wejść w życie od 1 października 2023 r.  
Ranking uczelni akademickich:
https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-uczelni-akademi...