Klasa patronacka na histologii
3 lutego 2020 r.
fot. Adam Zadrzywilski