Koniec semestru - powodzenia w sesji

To był trudny rok akademicki. W przededniu rozpoczynającej się sesji Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar podziękowała nauczycielom akademickim i studentom naszej uczelni za wspólnie zdany egzamin.

List RD