Konkurs publikacyjny na półmetku

Połowa roku za nami – biura rad dyscyplin podsumowały dotychczasowe przyrosty w publikacjach. Ich autorzy mają szansę na nagrodę w konkursie, który rozstrzygnie się w drugim kwartale 2022 roku.

Co istotne – do konkursu nie trzeba się zgłaszać. Dane przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez pracowników Biblioteki Głównej. Konkurs obejmuje wszystkich pracowników, którzy złożyli oświadczenie o dyscyplinie i zostali zaliczeni do grupy N, a także byli pracownikami Uczelni w okresie 31.12.2020-31.12.2021.
Założenie jest proste – docenienie wysiłku publikacyjnego, który oceniany jest w poszczególnych dyscyplinach i poszczególnych przedziałach punktowych, by wyrównać szanse także tym, którzy do tej pory mieli mniejszy dorobek. Pozytywne efekty są już widoczne. Po 6 miesiącach zdarzają się przyrosty sięgające prawie 300 punktów w grupie pracowników, których publikacje w chwili startu konkursu mieściły się w przedziale poniżej 50 punktów.

WAŻNE: Konkurs ocenia tylko punkty otrzymane za publikacje w 2021 roku. 

Jak rozkłada się punktacja na półmetku?
W dyscyplinie nauki medyczne
Grupa 1 (50 punktów i poniżej) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 300 do 186 pkt.
Grupa 2 (51-100 punktów) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 300 do 200 pkt.
Grupa 3 (od 101 do 200) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 461 do 225 pkt.
Grupa 4 (od 201 punktów wzwyż) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 560 do 532 pkt.

W dyscyplinie nauki farmaceutyczne 
Grupa 1 (50 punktów i poniżej) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 200 do 85 pkt.
Grupa 2 (51-100 punktów) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 200 do 100 pkt.
Grupa 3 (od 101 do 200) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 380 do 153 pkt.
Grupa 4 (od 201 punktów wzwyż) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 560 do 426 pkt.

W dyscyplinie nauki i zdrowiu
Grupa 1 (50 punktów i poniżej) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 257 do 56 pkt.
Grupa 2 (51-100 punktów) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 140 do 50 pkt
Grupa 3 (od 101 do 200) po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 168 do 95 pkt.
Grupa 4 (od 201 punktów wzwyż )po pierwszym półroczu rozpiętość przyrostu punktowego wśród pierwszych 5 miejsc sięga od 800 do 480 pkt.

Prorektor ds. nauki prof. Piotr Dzięgiel, dziękując pracownikom za dotychczasowy wysiłek, apelował o wzmożenie aktywności w najbliższych miesiącach i konieczne dla dobrego wyniku ewaluacji intensywne publikowanie – link do wystąpienia . Ten apel jest o tyle istotny, że w połowie roku było aż 631 osób poniżej 50 tzw. slotopunktów, które tym samym nie zostały zakwalifikowane do konkursu – 480 w naukach medycznych, 68 w farmaceutycznych oraz 83 w naukach o zdrowiu. W niektórych kategoriach wystarczą dwie, trzy dobre publikacje, by liczyć się w rywalizacji, stąd ogromna prośba o zaangażowanie na ostatniej prostej.
Przypomnijmy, że w konkursie otrzymać można nagrodę w wysokości 8 tys. zł (za I miejsce), 6 tys. zł (II miejsce) lub 4 tys. zł (za III miejsce), niezależnie od tego, w której z grup zostało się zakwalifikowanym na początku roku. Nagrody przyznawane będą w obrębie każdej z dyscyplin oddzielnie, przy czym, ze względu na liczebność dyscypliny „nauki medyczne” przewidziano w tym przypadku przyznanie trzech nagród pierwszych, drugich i trzecich.
Tegoroczny konkurs jest efektem analizy wynikającej z regularnego monitorowania działalności naukowej w ramach programu „zarządzanie przez cele”, który na bieżąco pokazuje postęp w aktywności publikacyjnej pracowników poszczególnych jednostek. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem TUTAJ 
Wysokość posiadanych tzw. slotopunktów mogą Państwo sprawdzić na stronie Biblioteki Głównej TUTAJ (zakładka: Bibliografia Publikacji Pracowników UMW).
Wszelkie informacje na temat ewaluacji znaleźć można na stronie https://ewaluacja.umed.wroc.pl/