Koronawirus: najczęściej zadawane pytania

Zespół ds. zarządzania kryzysowego przygotował zestaw odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez pracowników i studentów naszej uczelni. Zachęcamy do przejrzenia poniższego zestawienia.

1.    Co oznaczają kontakty:
•  Wysokiego ryzyka: < 1,5 - 2m, trwający > 15 min
•  Niskiego ryzyka: > 1,5 - 2 m, trwający < 15 min

2.    Czy jednorazowe maseczki chronią przed zakażeniem?
•  Jednorazowe maseczki, w tym chirurgiczne, FFP2, FFP3 stanowią istotną ochronę przed zakażeniem/
•  Najlepszy efekt ochronny dotyczy przypadków, kiedy wszystkie osoby znajdujące się w pomieszczeniu mają prawidłowo założone maseczki: szczelnie przylegające do twarzy, zakrywające nos i usta
•  Nie należy zdejmować maseczki podczas kontaktów z innymi osobami w nadziei, że nie są zakażone SARS-CoV-2

3.    Czy pacjent jest zakaźny dla otoczenia przed wystąpieniem objawów?
•  Tak, na 2-3 dni przed wystąpieniem objawów, co oznacza, że zakaźne mogą być osoby tzw. bezobjawowe  

4.    Czy prawdą jest, że chorzy na Covid-19, u których objawy trwają od 3-5 dni nie są już zakaźni dla innych osób ?
•     Absolutnie jest to nieprawda. Takie osoby stanowią poważne ryzyko zakażenia dla osób z otoczenia. Powinny zostać bezwzględnie poddane izolacji lub (jeśli istnieje taka potrzeba) hospitalizacji.
•    Osoby, które miały kontakt z chorym/zakażonym wymagają kwarantanny i powinny opuścić miejsce pracy natychmiast po uzyskaniu informacji o kontakcie z zakażonym  SARS-CoV-2

5.    Ile wynosi okres wylęgania Covid-19?
•  Okres wylęgania wynosi od 2-14 dni, średnio około 5- 6 dni

6.    Kiedy w przypadku osoby zakażonej, poddanej izolacji, należy rozważyć test RT-PCR?
•  U osób prezentujących objawy - w najbliższym czasie od zgłoszenia
•  W przypadku pracowników medycznych zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo: wskazane wykonanie testu po ok. 7-8 dnia od zgłoszenia
•  Ujemny wynik w 7-8 dniu umożliwia wcześniejszy powrót do pracy
•  Dodatni wynik w 7-8 dniu nakazuje dalszą izolację do 10 dni
•  Po 10 dniach powrót do pracy i na zajęcia
•  Brak wskazań do ponownego testowania po 10 dniach izolacji

7.    Kto zostaje poddany kwarantannie?
•  Osoba z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną (wskazane jest oszacowanie ryzyka, ponieważ nie każdy bezpośredni kontakt z osobą zakażoną wymaga kwarantanny: należy wziąć pod uwagę takie czynnik, jak: dystans społeczny, noszenie maseczek lub nie, odzież ochronna, dezynfekcja rąk przy kontaktach z powierzchniami dotykowymi, bieżąca dezynfekcja powierzchni dotykowych, itp.)

8.    Ile dni trwa kwarantanna?
•  Kwarantanna trwa 10 dni, licząc od dnia ostatniego kontaktu
•  Po tym czasie powrót do pracy i na zajęcia
•  U osób poddanych kwarantannie nie wykonuje się testu RT-PCR

9.    Czy osoba z kolejnego kontaktu czyli z kontaktu z osobą poddaną kwarantannie wymaga kwarantanny i wykonania testu?
•  W przypadku osoby, która nie miała kontaktu z osobą zakażoną, jedynie miała kontakt z osobą, która następnie została poddana kwarantannie, czyli kontakt z kontaktem,  nie ma wskazań do kwarantanny; zaleca się samoobserwację  

10.    Czy osoby wspólnie zamieszkujące z osobą poddaną kwarantannie również podlegają kwarantannie?
•  tak

11.    Czy istnieje tzw. paszport immunologiczny?
•  Nie istnieje paszport immunologiczny. Niewiele wiadomo na temat nabytej odporności po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2, w tym czasu jej trwania u poszczególnych osób i ochrony przed ponownym zakażeniem.

12.   Jaki test wykonuje się obligatoryjnie celem potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 ?
•    Test molekularny RT-PCR
•    Dodatni wynik świadczy o zakażeniu SARS-CoV-2
•    Ujemny wynik oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem można wykluczyć zakażenie
•    Ale jeśli objawy sugerują zakażenie test należy powtórzyć