Krzysztof Kotowski stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej

Lek. Krzysztof Kotowski, pracujący w Zakładzie Histologii i Embriologii UMW, odebrał półroczne stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na wyjazd do Dana-Farber Cancer Institute na Harvard Medical School w Bostonie.

Podczas spotkania zorganizowanego w rezydencji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie oficjalnie wręczono nagrody stypendystom. Na oficjalne przekazanie stypendyści czekali blisko dwa miesiące przez restrykcje związane z pandemią. Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, realizowane przez Fundację w Nowym Jorku we współpracy z Fundacją Kościuszkowską Polska, to najstarszy wspólny program obu organizacji. W ramach stypendium naukowcy, akademicy, specjaliści i artyści mogą przeprowadzać badania i projekty w najlepszych instytucjach akademickich w Stanach Zjednoczonych. Dzięki programowi uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. Co roku kandydatom przyznawane są stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej 400 000 USD.
- Podczas wyjazdu do Bostonu moja praca będzie skupiała się głównie nad zrozumieniem proliferacji komórek nowotworych, głównie cyklu komórkowego i tego jak można wykorzystać go do walki z nowotworami i tworzenia nowych terapii ukierunkowanych molekularnie - wyjaśnia Krzysztof Kotowski. Do Bostonu nasz stypendysta wylatuje już pod koniec czerwca. 
 
Krzysztof Kotowski jest absolwentem kierunku lekarskiego UMW, obecnie pracuje w Katedrze Morfologii i Embriologii Człowieka na Wydziale Lekarskim.