Kurs języka migowego dla pracowników UMW- ważne!

Z dniem 18.11.2021r. zakończone zostały zapisy na kurs polskiego języka migowego na poziomie A0 w formie online do poszczególnych grup. Łącznie zapisało się 57 pracowników administracyjnych i dydaktycznych naszej Uczelni.

Kurs na platformie Zoom rozpocznie się w dniu 22.11.2021r- poniedziałek dla grup: 1,2 i 3 oraz w dniu 23.11.2021r.-wtorek dla grup: 4 oraz 5 i potrwa do 01.02.2021, z przerwą świąteczno-noworoczną w okresie od 16-go grudnia b.r. do 10-go stycznia roku 2022. Zajęcia poprowadzi dla Państwa wykwalifikowana kadra Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Warszawie. Wszystkie osoby, które zapisały się do danych grup otrzymały w dniu dzisiejszym na maila z domeną uczelnianą informację i rozkład zajęć swojej grupy. Przypominamy raz jeszcze najważniejsze informacje techniczne:
- ważne, aby w czasie kursu posługiwać się sprzętem z kamerką, wtedy kurs jest najefektywniejszy, opiera się o interakcję prowadzącego z uczestnikiem/uczestnikami,
- osoby nie mające możliwości odbywania kursu na sprzęcie z kamerką również mogą uczestniczyć w kursie, z zastrzeżeniem powyżej,
- każdy uczestnik kursu otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające fakt jego odbycia,
- linki dostępowe do poszczególnych spotkań w trakcie przebiegu kursu uczestnicy poszczególnych grup otrzymają na swoje adresy mailowe z domeną umw.edu.pl co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem każdych zajęć,
- pomoc techniczną i merytoryczną uczestnikom kursu w trakcie przebiegu kursu i wykorzystywania  platformy ZOOM w czasie przeprowadzanych zajęć zapewni Pani Agnieszka Kukulska – pracownik Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, pod numerem telefonu 501-458-470,
- materiały szkoleniowe (jeśli takie będą) otrzymacie Państwo w formie elektronicznej na swoje adresy mailowe z domeną umw.edu.pl
Udział pracowników UMW w kursie jest bezpłatny.
Życzymy przyjemnej i owocnej nauki!