Lek. Piotr Krajewski wśród finalistów Nagród Naukowych Polityki

Lek. Piotr Krajewski z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii znalazł się w gronie 15 finalistów 21.Edycji Nagród Naukowych Polityki.W ostatnich latach do tego grona trafili dr hab. Piotr Donizy, prof.UMW i dr hab. Błażej Misiak prof.UMW

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce.
Spośród setek kandydatur co roku wyłanianych jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2021 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe.

Lek. Piotr Krajewski jest słuchaczem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz lekarzem rezydentem w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii. Jego badania naukowe koncentrują się przede wszystkim na patogenezie i obrazie klinicznym hidradenitis suppurativa – przewlekłej, zapalnej choroby skóry dotykającej młodych dorosłych. W 2021 roku badania lek. Piotra Krajewskiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii zostały docenione przez kapitułę Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”. Warto podkreślić, że lek. Piotr Krajewski jest najmłodszym z grona nagrodzonych i jako jedyny nie posiada jeszcze stopnia naukowego.

Mimo młodego wieku i krótkiej kariery naukowej lek. Piotr Krajewski może pochwalić się autorstwem i współautorstwem 40 artykułów o całkowitym współczynniku wpływu IF 138,27, nawiązaniem współpracy międzynarodowej z wieloma ośrodkami międzynarodowymi takimi jak: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, czy University Hospital Miguel Servet, w którym odbył 4-tygodniowy staż w lipcu 2021 roku. Dodatkowo lek. Piotr Krajewski jest stypendystą programu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny”, grantów dla Młodych Naukowców oraz RID, a także finalistą konkursu Młode Talenty.
Wyłonienie finalistów to pierwszy etap plebiscytu. W drugim Kapituła Społeczna, w której poza przedstawicielami świata nauki zasiadają także osobistości życia publicznego, wyłoni 5 laureatów - po 1 z każdej dziedziny. Decyzja Kapituły zostanie ogłoszona 20 października po południu w cyfrowym wydaniu tygodnika oraz dzień później w jego wersji papierowej.