Masz problemy z pamięcią? Skorzystaj z bezpłatnego badania TMS

Trwa rekrutacja do bezpłatnego badania metodą TMS - Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej. Celem tej metody jest leczenie niektórych zaburzeń psychologicznych oraz neurologicznych. 

TMS, czyli nowatorska i bezpieczna metoda leczenia.Kiedy rekomendowane jest stosowanie TMS?
We wsparciu leczenia depresji, gdy zdiagnozowano zaburzenia odżywania, przy problemach z pamięcią i innych zaburzeniach.

Do udziału w badaniu zapraszamy Pacjentów:

  • z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (MCI),
  • w wieku 55-80 lat.

Trwa rekrutacja do badania. Zachęcamy do udziału!
Badanie zostanie przeprowadzone przez Zespół Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zespół przygotuje i przeprowadzi Pacjentów przez całą procedurę

Jak działa TMS?
Technologia przypomina w działaniu rezonans magnetyczny. Za pomocą impulsów magnetycznych stymuluje się aktywność neuronów lub wycisza ich nadaktywność. Krótkie impulsy magnetyczne bezboleśnie oddziałują na zewnętrzną powierzchnię mózgu. W tych miejscach indukowane są bardzo małe pola elektromagnetyczne, które wpływają na aktywność neuronów: pobudzają lub hamują określone obszary mózgu.

Jak wygląda stymulacja TMS?
Każda sesja TMS trwa od 10 do 35 minut. Stymulacja jest bezbolesna i nie wymaga znieczulenia, a powrót do normalnej aktywności jest możliwy bezpośrednio po zakończonej sesji. Przewidujemy, że w ramach badania przeprowadzonych zostanie 10 sesji.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
e-mail: psychiatria.tms@umed.wroc.pl
telefon: 71 784 16 10

Decyzję o zakwalifikowaniu do badania podejmuje zespół kwalifikujący na podstawie oceny psychologicznej, badania psychiatrycznego i kwestionariuszy, które udostępnimy.

Popraw jakość i komfort swojego życia. Zgłoś siebie lub poinformuj bliskich!