Migrena w Polsce - ogólnopolskie badania naukowe

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej sytuacji zdrowotnej polskich migreników. Celem badania jest pokazanie problemów osób z migreną, szczególnie w kwestii dostępu do nowoczesnych leków oraz następstw społecznych tej choroby. 

To pierwsze takie badanie zakrojone na taką skalę. Mamy nadzieję, że badanie to przyczyni się do poprawy jakości opieki nad chorymi i zwrócenia uwagi decydentów na problemy kilku milionów Polaków żyjących z migreną. Wierzymy w to, że wyniki badania dadzą lekarzom argumenty w walce o poprawę opieki nad osobami z migreną w Polsce. Dlatego Państwa wsparcie jest bardzo ważne. Prosimy o udostępnianie i rozpowszechnianie ankiety wśród współpracowników, rodziny, znajomych chorujących na migrenę. 
Badanie jest prowadzone pod auspicjami Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Panem Profesorem Richardem Liptonem z Nowego Yorku –światowym autorytetem w dziedzinie bólów głowy. 
Badanie zostało zarejestrowane jako “Migraine in Poland - a Web-based Cross-sectional Survey” w bazie ClinicalTrials.gov pod numerem: NCT05087420

Ankieta nie zawiera newralgicznych danych i jest zgodna z przepisami RODO. Czas wypełnienia ankiety to około 15-20 minut. 

Poniżej znajduje się link do ankiety i kod QR:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvb-Nc0icHrovjVj6OHSrAo1TruQkQpdhUd1_iNBFwnzkxw/viewform?fbzx=-8758745485770013861