Młode Talenty 2021 wręczone

Nagroda w kategorii działalność społeczna trafiła do wolontariuszy, reprezentowanych przez Marlenę Telengę, Adama Argiera i Jakuba Czyżewskiego. W finale wzięli udział również Piotr Krajewski, Wojciech Szlasa i Sebastian Makucha.

Dolnośląski Klub Kapitału po raz piąty nagrodził studentów i doktorantów największych wrocławskich uczelni. Tym razem przy akompaniamencie muzyki jazzowej w sali koncertowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

- Dziękujemy Państwu nie tylko w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu tych kilkuset osób, których działalność mieliśmy ogromną przyjemność koordynować i wspierać. Są to osoby o niesamowitych sercach i zapale – mówiła Marlena Telenga, studentka ostatniego roku fizjoterapii, koordynująca podczas pierwszej fali pandemii triage w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. - Dziękujemy również Uczelni w tym dr hab. Iwonie Bil-Luli i pracownikom Działu Marketingu. Bez nich ten oddolny studencki projekt nie mógł by funkcjonować w tak dużym wymiarze.

- Drodzy wolontariusze, chcemy żebyście wiedzieli, że jest to dla nas ogromny zaszczyt odbierać tę statuetkę także w Waszym imieniu. Dziękujemy jeszcze raz za Waszą pomoc i poświęcenie. Jesteście bohaterami – podkreślił lek. Adam Argier, absolwent kierunku lekarskiego i aktualny student fizjoterapii, który w trakcie pierwszej fali m.in. wspomagał nieliczny niezakażony personel medyczny w jednym z domów pomocy społecznej na Dolnym Śląsku.

Niestety na sali nie mógł być obecny laureat lek. Jakub Czyżewski, który koordynował pozyskiwanie wolontariuszy na oddziały Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Z widowni nagrodzonych oklaskiwali również: lek. Iwo Jarosz – główny pomysłodawca i twórca oddolnej inicjatywy studenckiej gromadzącej wolontariuszy u początku pandemii oraz Urszula Woźniak – studentka czwartego roku kierunku lekarskiego, koordynatorka wolontariuszy w Szpitalu Tymczasowym.

Za co kapituła doceniła wolontariuszy? Za ich zaangażowanie we wsparcie punktów szczepień, oddziałów szpitalnych, działów administracyjnych szpitali i wspierania personelu medycznego i pacjentów na liczne inne sposoby.

Na uroczystą galę i ogłoszenie wyników konkursu kandydaci czekali w napięciu już od ponad pół roku. Kapituła tworzona przez ważnych wrocławskich naukowców, przedstawicieli biznesu władz samorządowych miała niełatwe zadanie wyłonienia z kilkuset zgłoszeń trzech nominowanych w każdej z sześciu kategorii: sukces naukowy, sukces w zakresie innowacji, sukces artystyczny, sukces w działalności społecznej, sukces w zakresie działalności przedsiębiorczej, sukces sportowy. Tak więc już samo znalezienie się wśród nominowanych jest wielkim wyróżnieniem.

Finalistami w kategorii sukces naukowy byli Wojciech Szlasa - student kierunku lekarskiego, laureat stypendium Ministra Zdrowia, aktywnie działający w kole naukowym Biologii Komórki Nowotworowej oraz Piotr Krajewski reprezentujący Szkołę Doktorską UMW, który prowadzi badania nad mechanizmem powstawania zmian skórnych w przebiegu HS. Wyniki jego pracy publikowane są w wysoko punktowanych czasopismach.

W kategorii sukces w zakresie innowacji finalistą był Sebastiana Makucha z pierwszego roku Szkoły Doktorskiej UMW. Od kilku lat zaangażowany jest w prace naukowe realizowane w Katedrze Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Aktualnie rozwija prowadzi badania in vitro oraz in vivo jako doktorant-stypendysta w ramach projektu PRELUDIUM BIS NCN pt. „Cukrowa pochodna cynkowej ftalocyjaniny jako innowacyjne narzędzie terapii fotodynamicznej w leczeniu łuszczycy”. Innowacyjność badanego przez studenta związku została uzyskanym krajowym zgłoszeniem patentowym. Sebastian Makuch bierze również czynny udział w komercjalizacji wyników prowadzonych badań.

Podczas gali uczelnię reprezentowali Prorektor ds. Klinicznych prof. Szymon Dragan – członek kapituły rozstrzygającej wyniki konkursu oraz Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem prof. Tomasz Zatoński.

Statuetka dla wolontariuszy to pierwsza w tym konkursie nagroda w kategorii działalność społeczna dla przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Do tej pory nasi studenci zdobyli pięć statuetek, tym trzy w kategorii sukces naukowy oraz po jednej w kategorii sukces w zakresie działalności przedsiębiorczej i sukces w zakresie innowacji.

Galeria zdjęć z gali autorstwa Adama Zadrzywilskiego