Nagroda im. bł. Gerarda dla Katedry Ratownictwa Medycznego

13 października obchodzony jest Dzień Ratownictwa Medycznego, którego ptaronem jest bł. Gerard Tonque, założyciel zakonu szpitalników. Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego corocznie wręczana jest Nagroda Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda.

Nagroda jest wręczana w trzech kategoriach. W tym roku w kategorii osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne – nagrodę otrzymał dr hab. Jacek Smereka, prof. UMW, specjalista medycyny ratunkowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, kierujący na naszej uczelni Katedrą Ratownictwa Medycznego.


Nagroda została przyznana za całokształt pracy na rzecz ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej, w tym za kształcenie studentów ratownictwa medycznego i studentów medycyny, organizację konferencji naukowych oraz szkoleń podyplomowych dla lekarzy i ratowników medycznych, opracowywanie podręczników oraz monografii w dziedzinie medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego, działalność organizacyjną i popularyzującą naukę, ponad 20 letnią współpracę z czołowymi wydawnictwami medycznymi w Polsce, szereg publikacji w zakresie ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej i wieloletnią współpracę z Polską Komisją Akredytacyjną.