Nagroda Naukowa Prezydenta Wrocławia

Do 30 czerwca można zgłaszać wnioski do Nagrody Naukowej Prezydenta Wrocławia. Jest ona dedykowana wybitnym twórcom, których dokonania mają interdyscyplinarny charakter i wpływają na intergrację środowiska naukowego Wrocławia.

Zgłoszenia w imieniu Uczelni dokonuje Rektor. Wnioski, zgodnie ze wskazanymi wymaganiami, przesyłać można pod adres rektor@umw.edu.pl w terminie do 15 czerwca 2022.

Jak wnioskować o Nagrodę Naukową Prezydenta Wrocławia?
 
Wnioski o przyznanie Wrocławskiej Nagrody Naukowej powinny zawierać:
- opis dokonań naukowych kandydata,
- opis interdyscyplinarnych aktywności kandydata,
- opis zasług na rzecz integracji wrocławskiego środowiska akademickiego/naukowego/artystycznego