Nasi naukowcy laureatami konkursu MINIATURA 5

Dr hab. Justyna Rybka oraz dr Emil Paluch zostali laureatami kolejnej edycji konkursu MINIATURA 5. Zwycięzcy otrzymali dofinansowanie na realizację badań naukowych zgłoszonych w konkursie. Serdecznie gratulujemy!

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5. Wśród nich znalazła się praca dr hab. Justyny Rybki z Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku pt.: „Ocena polimorfizmu w genach BCL-2, PD-1 oraz PD-L1 w zespołach mielodysplastycznych”, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 41 781 złotych.
Nagrodzony w konkursie został również dr Emil Paluch z Katedry i Zakładu Mikrobiologii, którego badanie pt.: „Działanie przeciwadhezyjne i przeciwbiofilmowe β- escyny wobec lekoopornych szczepów Candida albicans” uzyskało grant w kwocie 49 999 złotych.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz ci, którzy mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.