Nominacja profesorska

Decyzją Prezydenta RP z dnia 28 września 2021 r. dr hab. Błażej Andrzej Misiak otrzymał nominację na tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.