Nominacje w konkursie Młode Talenty

Aż 4 nominacje w tegorocznej edycji konkursu Młode Talenty dla reprezentantów UMW. O zwycięstwo powalczą: Wojciech Szlasa, Piotr Krajewski, Sebastian Makuch oraz zespół Marlena Telenga, Adam Argier i Jakub Czyżewski.

Laureatów poznamy w czasie specjalnej Gali. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach. O zwycięstwo w zakresie sukcesu naukowego powalczą między innymi: Wojciech Szlasa - student kierunku lekarskiego, laureat stypendium Ministra Zdrowia, aktywnie działający w kole naukowym Biologii Komórki Nowotworowej oraz Piotr Krajewski reprezentujący Szkołę doktorską UMW, któryprowadzi badania nad mechanizmem powstawania zmian skórnych w przebiegu HS. Wyniki jego pracy publikowane są w wysoko punktowanych czasopismach.

W kategorii sukces w zakresie innowacji trzymamy kciuki za Sebastiana Makucha (I rok Szkoły Doktorskiej UMW). Wyróżniony od kilku lat zaangażowany jest w prace naukowe realizowane w Katedrze Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Aktualnie rozwija prowadzi badania in vitro oraz in vivo jako doktorant-stypendysta w ramach projektu PRELUDIUM BIS NCN pt. „Cukrowa pochodna cynkowej ftalocyjaniny jako innowacyjne narzędzie terapii fotodynamicznej w leczeniu łuszczycy”. Innowacyjność badanego przez studenta związku została uzyskanym krajowym zgłoszeniem patentowym. Sebastian Makuch bierze również czynny udział w komercjalizacji wyników prowadzonych badań.

O sukces w zakresie działalności społecznej ubiega się zespół studentów w składzie: Marlena Telenga – WNOZ fizjoterapia oraz absolwenci kierunku lekarskiego: Adam Argier i Jakub Czyżewski docenieni za wolontariat studencki w szpitalac. Od chroniących życie szczepień, przez pomoc na oddziałach szpitalnych, po pracę administracyjną zespół starał się zrobić wszystko, aby wspólnie pokonać pandemię.Grupa zrzesza gotowych do pomocy studentów i dba o ich odpowiednie przygotowanie do pracy na oddziale, między innymi poprzez organizację webinariów szkoleniowych. Tylko w trakcie pierwszej fali w różne formy wolontariatu zaangażowało się ok. 200 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.